fbpx
WIĘCEJ
MNIEJ

Informacja o ochronie prywatności

WPROWADZENIE  

Witamy w polityce prywatności witryny Von der Heyden Yachting.

Szanujemy prywatność użytkowników i jesteśmy zobowiązani do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób dbamy o dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzają), a także o ich prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób chroni ich prawo.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma format warstwowy, dzięki czemu można przejść do poszczególnych obszarów określonych poniżej. Prosimy również o skorzystanie ze Słowniczka, znajdującego się na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKU

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

6. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA

10. SŁOWNICZEK

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY  

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI  

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu przekazanie informacji o tym, w jaki sposób Von der Heyden Yachting, która stanowi część Von der Heyden Group, gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z tej witryny internetowej, w tym wszelkie dane, które użytkownik może podać za pośrednictwem tej witryny podczas zapisywania się do naszego newslettera, wysyłania do nas wiadomości e-mail, wypełniania formularza kontaktowego lub dokonywania rezerwacji czarteru. Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą informacją o ochronie prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności, które możemy dostarczyć w określonych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza informacja o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i nie ma na celu ich zastąpienia.

KONTROLER  

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało wydane w imieniu Von der Heyden Yachting, administratora i podmiotu odpowiedzialnego za niniejszą witrynę internetową, zwanego w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności "Spółką", "my", "nas" lub "nasz". Administrator danych jest częścią Von der Heyden Group of Companies.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą informacją o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich wniosków o wykonanie Twoje prawanależy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych danych.

DANE KONTAKTOWE  

Nasze pełne dane to:

Pełna nazwa podmiotu prawnego: Von der Heyden Yachting

Adres e-mail: [email protected]

Adres pocztowy: 14 East Level 8, Sliema road, Gzira, Malta

Numer telefonu: +356 27792200

Dane inspektora ochrony danych to:

Adres e-mail: [email protected]

Adres pocztowy: 14 East Level 8, Sliema road, Gzira, Malta

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH  

Niniejsza wersja została ostatnio zaktualizowana w dniu 01 sierpnia 2023 r., a wersje historyczne można uzyskać, kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

LINKI STRON TRZECICH  

Niniejsza witryna zawiera łącza do witryn, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKU  

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Tobie, które zgrupowaliśmy poniżej:

 • Dane identyfikacyjne zawiera imię i nazwisko.
 • Dane kontaktowe zawiera adres e-mail i numery kontaktowe.
 • Dane techniczne obejmuje [adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny].
 • Dane użytkowania obejmuje informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmuje preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów zewnętrznych oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Nie zbieramy żadnych Specjalne kategorie danych osobowych o użytkowniku. Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

W PRZYPADKU NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia użytkownikowi informacji związanych z jego zapytaniem).

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?  

Korzystamy z różnych metod gromadzenia danych od użytkowników i na ich temat, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może przekazać nam swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, czatu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe podawane przez użytkownika, gdy
 • Wypełnij formularz "Skontaktuj się z nami";
 • Porozmawiaj z nami za pośrednictwem zintegrowanego systemu czatu na naszej stronie internetowej;
 • Subskrybować nasz biuletyn i/lub prosić o przesyłanie informacji marketingowych;
 • Przekaż nam swoją opinię.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji użytkownika z naszą witryną możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące jego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie.
 • Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich [i źródeł publicznych], jak określono poniżej:

 (a)  dostawców usług analitycznych [takich jak Google Analytics z siedzibą poza UE]; oraz

(b)  sieci reklamowe [takie jak Mailchimp z siedzibą poza UE];

4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA  

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

 • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • W przypadku konieczności spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na których będziemy się opierać przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika.

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem wysyłania do niego przez strony trzecie bezpośrednich komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym DPL.

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA  

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione interesy.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy dane użytkownika. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie  Rodzaj danych  Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu  
Aby wysłać nam wiadomość/rozmawiać na czacie  (a) Tożsamość (b) Kontakt (c) KomunikacjaWykonanie umowy zawartej z użytkownikiem  
Aby zarezerwować czarter  (a) Tożsamość (b) Kontakt (c) KomunikacjaWykonanie umowy zawartej z użytkownikiem  
Subskrypcja naszego newslettera(a) Tożsamość (b) Kontakt (c) KomunikacjaZgoda  
Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, w tym powiadamianie użytkownika o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności(a) Tożsamość (b) Kontakt (c) Komunikacja  (a) Wykonanie umowy z użytkownikiem (b) Konieczność spełnienia obowiązku prawnego
Administrowanie i ochrona naszej działalności i tego portalu (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych).  (a) Tożsamość (b) Kontakt (c) Techniczne  (a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy) (b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  
Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich treści na stronie internetowej i reklam oraz mierzenie lub rozumienie skuteczności reklam, które wyświetlamy użytkownikowi.  (a) Tożsamość (b) Kontakt (c) Użytkowanie (d) Marketing i komunikacja (e) Techniczne  Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, w celu ich rozwoju, rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej).  
Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.  (a) Techniczne (b) Użytkowanie  Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu określenia typów klientów naszych produktów i usług, aktualizowania i dostosowywania naszej strony internetowej, rozwijania naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej).  
Przedstawianie użytkownikowi sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą go zainteresować  (a) Tożsamość (b) Kontakt (c) Techniczne (d) Użytkowanie  Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)  

MARKETING  

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych sposobów wykorzystania danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych usługach i ofertach.  

OFERTY PROMOCYJNE OD NAS  

Możemy wykorzystywać dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, dane techniczne i dane dotyczące użytkowania w celu sformułowania opinii na temat tego, czego naszym zdaniem użytkownik może chcieć lub potrzebować lub co może być dla niego interesujące. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być istotne dla użytkownika (nazywamy to marketingiem).

Użytkownik będzie otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli skontaktował się z nami za pośrednictwem strony internetowej, poprosił nas o informacje lub zarezerwował u nas czarter, a w każdym przypadku nie zrezygnował z otrzymywania takich wiadomości marketingowych.

CIASTECZKA  

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub aby ostrzegała go, gdy strony internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w widżecie "CookieYes" w lewym dolnym rogu naszej witryny.

ZMIANA CELU  

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z naszym DPL.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w niepowiązanym celu, powiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA  

Możemy być zmuszeni do udostępnienia danych osobowych użytkownika stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w sekcji 4 powyżej.

 • Podmioty prawne w ramach grupy spółek von der Heyden.
 • Zewnętrzne strony trzecie, jak określono w Słowniczek.
 • Strony trzecie, którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie, możemy dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika do własnych celów i zezwalamy im wyłącznie na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE  

Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EEA).

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy muszą je znać z przyczyn biznesowych. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH  

JAK DŁUGO BĘDĄ WYKORZYSTYWANE MOJE DANE OSOBOWE?  

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W pewnych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych: zob. Żądanie usunięcia poniżej w celu uzyskania dalszych informacji.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania użytkownika.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA  

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o tych prawach:

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

ZAZWYCZAJ NIE JEST WYMAGANA ŻADNA OPŁATA  

Użytkownik nie będzie musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia żądania użytkownika.

CZEGO MOŻEMY OD CIEBIE POTRZEBOWAĆ  

Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do jego danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem, aby poprosić go o dalsze informacje w związku z jego żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

LIMIT CZASU NA ODPOWIEDŹ  

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie złożony lub złożono wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy użytkownika i będziemy informować go na bieżąco.

10. SŁOWNICZEK  

DANE OSOBOWE

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

PODSTAWA PRAWNA  

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie użytkownikowi najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważamy i równoważymy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać jego dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do wpływu na użytkownika (chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasze uzasadnione interesy w stosunku do potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do konkretnych działań, można uzyskać, kontaktując się z naszym DPL.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE  

 • Usługi zarządzania świadczone przez podmioty wchodzące w skład Von der Heyden Group of Companies na podstawie umowy o udostępnianiu danych.

ZEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE  

 • Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające dane z siedzibą w Niemczech, którzy świadczą usługi hostingowe.
 • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą w USA, którzy zapewniają zintegrowaną funkcję czatu.
 • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą w USA, którzy świadczą usługi masowej wysyłki wiadomości e-mail.

TWOJE PRAWA 

Masz prawo do:

Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako "wniosek o dostęp do danych osoby, której dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądanie korekty danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika. Umożliwia to użytkownikowi skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na jego temat, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zażądanie od nas usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Użytkownik ma również prawo poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli mogliśmy przetwarzać jego dane niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych osobowych w celu zachowania zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych przyczyn prawnych, o których użytkownik zostanie poinformowany, w stosownych przypadkach, w momencie składania żądania.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które są nadrzędne wobec jego praw i wolności.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeśli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) jeśli użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądanie transferu przekazywanie danych osobowych użytkownikowi lub stronie trzeciej. Dostarczymy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.

Złóż skargę Informacji i Ochrony Danych (IDPC), maltańskiemu organowi nadzorczemu zajmującemu się kwestiami ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania wątpliwości przed zwróceniem się do IDPC, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe IDPC są następujące:

Adres: Poziom 2, Airways House, High Street, Sliema

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: https://idpc.org.mt/raise-a-concern

Telefon stacjonarny: +356 2328 7100