VON DER HEYDEN YACHTING KOMPENSUJE 126 TON DWUTLENKU WĘGLA W ENERGII WODNEJ

Von der Heyden Yachting, spółka zależna międzynarodowej firmy inwestycyjnej Von der Heyden Group z siedzibą na Malcie, nawiązała współpracę z ekspertami branżowymi Yacht Carbon Offset, aby zająć się wpływem na emisję gazów cieplarnianych (GHG). Firma współpracowała z wyspecjalizowaną organizacją świadczącą usługi środowiskowe, aby zrównoważyć wpływ netto na środowisko swojego ostatniego 55-czarterowego sezonu na Malcie i [...]